Choď na obsah Choď na menu
 


Členovia

 Vladimír K. yes   ウラジミール  2.dan Jiu Jitsu    1.dan Karate

Martin U.     smiley   マーティン       1.dan Jiu Jitsu   3.kyu Aikido  Iaido

Jakub E.      smiley   ジェイコブ        2.kyu

Ján B.         smiley   ジョン               3.kyu

Vladimír M. devil   ウラジミール      3.kyu

Marek J.     smiley   マレク                3.kyu

Daniel R.    smiley   ダニエル             3.kyu

Martin D.    smiley   マーティン          3.kyu

Miško U.      smiley   マイケル            5.kyu

Jarka H.      smiley   ヤロスラヴァ      5.kyu

Ivana D.      smiley   イヴァナ            5.kyu

Jakub S.      smiley   ジェイコブ         6.kyu

Erik  L.        smiley    エリック           6. kyu

 

 


Uložiť

Uložiť

Uložiť